459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Namyšlenost, pýcha, sobectví, egoizmus

Popis namyšlenosti, pýchy, sobectví

Když se nám opravdu daří, můžeme zapomenut, že hlavním posláním úspěchu je se všemi se o něj rozdělit. Někdy si dokonce můžeme začít myslet, že podíl na našem úspěchu máme jenom my. Může se to tak na první pohled zdát, ale často za námi stojí nespočet lidí, jimž vděčíme za příjemné i nepříjemné zážitky, které nás utvářejí.

Příčiny

Možné následky a komplikace tohoto postoje

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba


Pravda o přírodních přípravcích


Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix.
 

Techniky

Cholesterol, ateroskleróza, cukrovka, únavový syndrom, všem jim děkuji

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: Byl jsem neuvěřitelný, tvrdě jsem pracoval - co pracoval, doslova „makal“. Dynamick… více...

Nadřazování se

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: Dnes jsem si již vědom své pýchy, žila a stále žije vedle úspěchů, kter… více...

Pocit dokonalosti

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: Moje profese neměla kariérní stop, svého regionálního nadří… více...

Snaha ukázat, že ve mně něco je

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: V zaměstnání i partnerských vztazích mi život stále stavěl do… více...

Pomíjivá pýcha

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: Sportovní dráha, atletická postava a oblíbenost v kolektivu ze mě… více...

Samovolný potrat ze sobectví

Někdy může být příběh z našeho okolí lepší radou, nežli návody a ponaučování: Žádné ženě bych nepřála zažít samovolný, spontánní… více...

(Informační zdroje stránky)